ATLE M. SKJÆRSTAD, den Haag

Tiltalelisten er lang. Den er dramatisk. Den er blodig. 150.000 mennesker har mistet livet, millioner er deportert eller er på flukt. Titusener er voldtatt, mishandlet, torturert eller tilbrakt år i fengsler fordi de ikke delte Slobodan Milosevics meninger om det nye Balkan.

Bare begynnelsen

Sjefanklageren i Den internasjonale domstolen, Carla Del Ponti, sier at hun regner med en rettsprosess som kan vare i to år. Det er antakelig bare begynnelsen. For her kommer det til å bli en serie protester om både vitner, vitneutsagn ý og når så langt kommer; utfallet av rettssaken.

Med folkemord som det alvorligste tiltalepunktet, kan den tidligere jugoslaviske presidenten bli dømt til livsvarig fengsel. Dette er den alvorligste dommen som kan avsies i Den internasjonale krigsforbryterdomstolen.

Historisk

Uansett. Prosessen i den nederlandske hovedstaden er historisk:

Det er første gang at det internasjonale samfunnet stiller et statsoverhode for retten. Slik sett stiller denne prosessen også Nurnberg-domstolen etter annen verdenskrig i skyggen. Det er ti års blodbad på Balkan som stilles for rett.

Rettssaken begynner med det som ble slutten for den jugoslaviske presidenten, Kosovo. Dette er den «mildeste» delen av tiltalen, men den er viktig for å fastslå det totale og koordinerende ansvar Slobodan Milosevic hadde som president i Jugoslavia, øverstkommanderende for den jugoslaviske hæren og leder for Det øverste forsvarsrådet.

Sikker i sin sak

Sjefanklageren Carla Del Ponti er sikker i sin sak:

Hun skal få Milosevic dømt.

På sin vitneliste har hun 300 navn. Både ofre og medlemmer av den innerste kretsen rundt Milosevic. Mange av dem skal være knyttet til grusomhetene i Bosnia. Dette er det alvorligste tiltalepunktet, det er her tiltalene om folkemord kommer inn.

Mange av disse vitnene er anonyme inntil ti dager før de skal møte i retten. De er beskyttet av domstolen fordi de er truet på livet.

Kampvillig

Milosevic rapporteres som velopplagt og kampvillig. Uten vilje til å komme med innrømmelser eller anger. Det er ventet at han vil benytte store deler av sitt åpningsforedrag til å legge skylden for det som skjedde på Balkan i det blodige tiåret på det internasjonale samfunnet.

Det kan bety at både statsmenn og fredsforhandlere står på hans vitneliste. Han er i angrepsposisjon.

Et av de store spørsmål er hva som skjer om Radovan Karadzic og Ratko Mladic dukker opp i Haag.

KLAR: Slobodan Milosevic.