Det kan bli like farlig nord i Afghanistan, mener forsvarsministeren.

— Husk at det er litt tilfeldig at de norske avdelingene holder til i Nord-Afghanistan, der vi både overtok hurtigreaksjonsstyrken etter britene i Mazar-e-Sharif og det regionale stabiliseringslaget i Maymaneh. Det er heller ikke opplest for alltid at det vil være like «fredelig» i nord som det er akkurat nå, sier hun.

— Derfor har jeg ikke noe prinsipielt imot at norske styrker settes inn i andre deler av landet. De soldatene vi sender til ISAF-styrken i Afghanistan er meget godt trent, og allerede i oktober gjorde vi det klart at norske styrker i prinsippet kan delta der det er mest hensiktsmessig for ISAF. Men styrkene må tilpasses oppdragene. Derfor er det viktig at vi har de riktige styrker til riktig oppdrag. Vi utdanner mannskapene i indre Troms for å være best mulig forberedt på det som venter i fjellandet Afghanistan, fortsetter hun.

Strøm-Erichsen påpeker ellers at norske militæroperasjoner i utlandet er mer krevende enn tidligere, selv om det var tøft nok å være i Libanon også.

Ikke i pose og sekk

Statsråden, som har besøkt de norske avdelingene i Afghanistan tre ganger allerede, understreker at det er grenser for hvor mye vi kan øke vårt militære nærvær i det krigsherjede landet. Hun svarer slik når vi spør om norske styrker fortsatt kan være like sterkt til stede i nord dersom vi også bestemmer oss for å sende nordmenn lenger sør:

— Det er neppe mulig. Skal vi opprettholde kapasiteten i nord, hvor vi er «tungt» inne, må det i tilfelle bli et begrenset oppdrag i sør. Men nå konsentrerer vi oss om vår militære innsats i nord.

— Begynner rekrutteringsproblemene å melde seg?

— Nei, ikke når det gjelder rent militært personell. Telemarksbataljonen utgjør en viktig enhet. For medisinsk personell stiller det seg noe annerledes. Jeg ser ikke bort fra at vi kan få visse problemer når det gjelder å rekruttere visse kategorier fagfolk, bl.a. innen sambandstjenesten og andre støttefunksjoner som er hard belastet, sier Strøm-Erichsen.

Reiser av fri vilje

— Kan det være en god løsning å satse mer på vervede soldater, istedenfor alminnelig verneplikt, med tanke på utenlandsoppdrag?

— Vi gjør begge deler. Vi sender heller ingen av gårde til utlandet som er inne til førstegangstjeneste, bortsett fra til Libanon. Det er først etter endt førstegangstjeneste at de får sjansen. Alle som sendes ut har kontrakt som viser at de er der av fri vilje. Og for å bedre rekrutteringen på sikt, vil vi øke antallet vervede soldater med ett tusen innen utgangen av 2008, sier forsvarsministeren.

Hun har stor forståelse for at det kan oppleves vanskelig for mange unge familiefolk å dra ut i internasjonale operasjoner.

— Det er selvsagt krevende for en ung far eller mor å være borte i seks måneder. Men vi prøver å bygge opp en komplett familiepakke, der vi er i dialog med hver enkelt soldat. Hittil har vi bare unntaksvis vært nødt til å benytte oss av beordringsplikten, sier Strøm-Erichsen.

Farlig også i Kosovo

— Er oppdraget i Afghanistan det mest farefulle vi noensinne har påtatt oss?

— Det er veldig vanskelig å svare på. Noen vil nok mene at innsatsen for eksempel i Kosovo for tre-fire år siden var like farefull. Jeg kan uansett forsikre at vi legger enormt stor vekt på soldatenes sikkerhet.

— Risikerer vi ikke nå etter hvert å bli dypere og dypere involvert i konflikten?

— Da vil jeg svare at det er veldig viktig å holde fast på vårt mandat. NATO er der på FNs mandat, og vi er der for å utføre et stabiliseringsoppdrag.

«Bodybags»

— Hvor godt forberedt er du på å få norske soldater hjem i såkalte «bodybags»?

— Jeg vil selv aldri bruke et slikt uttrykk. Når vi sender unge mennesker til internasjonale operasjoner, må vi selvsagt ha en reell holdning til den risiko det innebærer, og vi gjør alt for å sikre oss. Men vi kan ikke benekte at noen har vært involvert i meget alvorlige situasjoner.

Hvilke tanker gjør du deg når soldater som skal til Afghanistan skriver avskjedsbrev til sine nærmeste før de drar?

— Det kjenner jeg ikke så mye til. Men det viser vel bare at alle tenker alvorlig på den risikoen som er forbundet med denne type oppdrag, sier forsvarsministeren.

NYE OMGIVELSER: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, som nylig har tatt i bruk nytt kontor på Akershus festning, gjør det klart at Norge av kapasitetshensyn bare kan delta i et «begrenset oppdrag» i Sør-Afghanistan, hvis vi fortsatt skal være tungt inne med soldater i den nordlige del av landet.
Bjelland, Håvard