Dommer Shirley Wohl Kram gikk tilbake på to tidligere kjennelser i mars da hun gikk med på å avvise fremtidige søksmål mot selskapene.

Tysk næringsliv har gått med på å betale inn til et fond på 45 milliarder kroner, men kun på betingelse av at det ikke reises nye søksmål.

Kram har tidligere ikke villet utelukke individuelle søksmål på grunn av en pågående sak mot Bank of Austria. Den er nå brakt til avslutning. Banken gikk med på å betale 360 millioner kroner.

Forkjemperne for erstatningsfondet ivrer for en snarlig utbetaling. Det er anslagsvis 1 million nålevende slavearbeidere, hovedsakelig jøder, og de er nå så gamle at det dør mange for hvert år som går. En stor del bor i sentraleuropeiske land hvor pensjonister har vanskelig for å greie seg.

(NTB) I mars skrev BT om Ragnvald Berentsen (78), som fortsatt venter på erstatning for slavearbeidet han utførte for tyskerne. Et utvalg av sakene:Venter på tysk slaveerstatning— Pengene kommer Tysk næringsliv garanterer slavepenger Hindres av New York-dommer