Tidligere i sommer fant en fisker et eksemplar av den såkalte slangehodefisken i en oppdrettsdam i Crofton i Maryland. Senere er det oppdaget rundt 100 unger av den samme arten i den samme dammen, og lokale fiskeoppdrettere frykter for sitt levebrød.

— Dårlig skrekkfilm

Delstatens innenriksminister Gale Norton beskriver slangehodefisken som "hentet ut fra en dårlig skrekkfilm". Den kravler seg av gårde over land og sluker alt den kommer over, i enkelte tilfelle også sine egne unger, sier Norton.

John Surrick ved Marylands departement for naturressurser mener rotenon vil ta knekken på slangehodefiskene både raskt og effektivt. ýEksperimenter i våre laboratorier viser at fiskene dør i løpet av en time, sier Surrick.

Spørsmålet amerikanske miljøvernere stiller seg, er om en slik medisin vil være verre enn sykdommen den skal kurere. For rotenon har ikke noe ubetinget godt rykte på seg, blant annet har Statens forurensningstilsyn stilt seg svært skeptisk til bruk av stoffet mot lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i norske elver.

Kan angripe mennesker

Diskusjonen i Maryland følges med vaktsomme øyne av myndighetene i California, Florida, Hawaii, Maine, Massachusetts og Rhode Island, der det også er funnet slangehodefisk. Ifølge Gale Norton har fisk av denne typen angrepet mennesker som er kommet for nær gyteplassene dens — riktignok ikke i USA, men i Kina.

Folk i Singapore ler smått over oppstyret i USA og kaller amerikanerne reddharer. For singaporerne er slangehodefisken en delikatesse, som spises stekt eller som ingrediens i suppe, forteller lokale kokker.

— Vi ville ha slått alarm for lenge siden, hvis disse fiskene virkelig var farlige. Men her til lands er det helt vanlig å spise slik fisk, forteller Goh Shih Yong som er sjef for informasjon og samfunnskontakt i Singapores direktorat for mat- og dyrehelse AVA.

I fjor importerte Singapore rundt 1.200 tonn slangehodefisk fra nabolandene Malaysia, Indonesia, Thailand og Kambodsja. Asiatiske eksperter sier det er rent tøv at fisken kan gå lange strekninger over land, men medgir at den er en hardfør skapning.

(NTB)