Mannen hadde skaffet seg kart over byens elektrisitetsnett, flybilder av militærbaser og var i besittelse av oppskrifter på hvordan man lager sprengstoff da han ble arrestert i 2003, ifølge dommen.

Han brukte også falskt navn og adresse da han forsøkte å finne ut hvordan han kunne skaffe seg kjemikalier som kan brukes i bomber.

I løpet av den sju uker lange rettssaken har 36-åringen kategorisk avvist at han planla et terrorangrep, og han har også erklært at han ikke er tilhenger av hellig krig (jihad). Straffeutmålingen blir klar senere i juni.