Kinesiske myndigheter skjerper igjen holdningen overfor annerledes tenkende. Onsdag anklaget politiet i Beijing Kinas kanskje mest kjente litterat og systemkritiker, Liu Xiaobo, for kriminell politisk aktivitet, som kan gi ham 15 år i fengsel.

I et dokument, som ble levert til hans kone, meddelte politiet at Liu Xiaobo er tiltalt for å oppfordre til undergraving av statsmakten, en «gummiparagraf» i straffeloven som blir brukt til å fengsle systemkritikere.

— Politisk sak

«De siste årene har Liu Xiaobo overtrådt kinesisk straffelov – med rykter, bakvasking og andre metoder med mål å undergrave statsmakten og det sosialistiske systemet», het det i en kort melding fra det offisielle nyhetsbyrået Xinhua, en integrert del av det kinesiske statsapparatet.

Internasjonale menneskerettsgrupper sier at saken er politisk motivert, og at Liu ikke kan vente en objektiv, fri rettssak. Kinesiske aktivister hadde håpet at Liu Xiaobo ville bli løslatt etter 20-årsdagen for Tiananmen-massakren 4. juni i år. I stedet er det altså kommet tiltale mot ham.

– Dette er ingen vanlig kriminalsak. Faktisk er gjeldende lov i strid med Kinas forpliktelser under internasjonal lov og den kinesiske grunnloven som beskytter ytringsfriheten, sa Wang Songlian fra organisasjonen Chinese Human Rights Defender i Hongkong.

– Tiltalen er en sikker pekepinn på at man nå kommer til å fortsette med resten av prosessen, som vil bety fengsling.

På ukjent sted

Liu Xiaobo har vært i politiets varetekt i såkalt husarrest siden 8. desember i fjor – uten tiltale eller formell arrestasjon. Liu har vært holdt tilbake på ukjent sted i Beijing, og har bare to ganger fått møte konen, Liu Xia.

Liu Xiaobos to forsvarere, menneskerettsadvokatene Mo Shaoping og Shang Baojun, har ikke fått møte systemkritikeren, og ifølge en menneskerettsorganisasjon i Hongkong, ga politiet i Beijing Lius familie beskjed om at de to advokatene ikke får representere ham i saken. Dette er i strid med kinesisk lov.

Charter 08

Det antas at den siste tidens arrestasjoner har forbindelse med utgivelsen av det såkalte Charter 08, en kinesisk menneskerettserklæring som ble offentliggjort i desember i fjor, og som stilte krav om demokrati, lovlydighet fra regjeringens side og overholdelse av menneskerettighetene.

Man mener Liu har vært en hovedarkitekt bak skriftet, som ble underskrevet av ca. 300 kjente og ukjente aktivister, advokater, intellektuelle, akademikere, forhenværende embetsmenn og andre enkeltpersoner uten regjeringens vitende, til tross for at politiet nøye overvåket en rekke av underskriverne, bl.a. Liu Xiaobo.

Siden desember har flere tusen andre underskrevet erklæringen elektronisk på internett. Mange av underskriverne er blitt avhørt av politiet.

Arrestert på Tiananmen

Det er ikke første gang Liu Xiaobo er i myndighetenes søkelys. Etter Tiananmen-massakren, der Liu Xiaobo som liberal universitetsprofessor var en fremtredende deltaker, ble han dømt til 20 måneders fengsel. Etter løslatelsen fortsatte Liu systemkritikken og har flere ganger vært anholdt av politiet.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

DETTE ER LIU XIAOBO: Et portrett av den fengslede systemkritiskeren holdes i protest opp utenfor Kinas offisielle kontor i Hongkong.