«Kjemiske Ali» ble dømt for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten av en domstol i Bagdad søndag.

Også tidligere forsvarsminister Hashim Ahmad al-Tai og en av Saddam Husseins hærsjefer, Hussein Rashid al-Tikriti, ble dømt til døden ved henging for det såkalte Anfal-felttoget i Nord-Irak.

– Jeg sier ingenting nytt. Jeg overlater dere til Gud. Jeg er uskyldig, sa Tai da han ble eskortert ut fra rettssalen etter domfellelsen søndag.

Over 180.000 kurdere ble drept og 3.000 landsbyer jevnet med jorden i de brutale aksjonene i Nord-Irak i 1988. Mange av ofrene for massakren ble lagt i massegraver, og få av gravene er funnet.

Eksdiktator Saddam Hussein sto også tiltalt i saken, men ble henrettet 30. desember før rettssaken ble fullført.

Tiltalen mot den tidligere guvernøren i byen Mosul, Taher al-Ani, ble frafalt søndag i henhold til aktoratets ønske. Påtalemyndigheten ba om at tiltalen måtte frafalles på grunn av manglende bevis.

Den tidligere militære etterretningssjefen i Øst-Irak, Farhan Mutlaq Saleh, ble dømt til livstid i fengsel for å ha skaffet til veie etterretningsinformasjon på vegne av Ali Hassan al-Majeed. Også Saddams militære etterretningssjef Sabir al-Douri ble dømt til livsvarig fengsel.