JESPER KONGSTAD

Brussel

Det er lagt opp til et dramatisk oppgjør om EUs fremtidige budsjett. EU-kommisjonens nye formann, Jose Manuel Barroso (bildet), har med en hardtslående melding for første gang trukket kniven i krigen om EUs milliarder. Han krever at de rike EU-landene betaler sin del av regningen for østutvidelsen av EU med 10 nye land, samt den fortsatte utviklingen av Unionen.

Allerede før tiltredelsen 1. november langer Barroso kraftig ut etter Tyskland og EUs øvrige budsjettrestriktive land, som gjentatte ganger har sagt at de ikke ønsker å betale mer — og helst mindre - til EUs felles husholdning.

Den portugisiske formannen bebuder at han som sin forgjenger vil slåss for et høyere EU-budsjett, og at han står fast på det ambisiøse budsjettforslaget som den avtroppende Kommisjonen, med Romano Prodi i spissen, la frem i februar. Forslaget vil i årene 2007 - 2013 få EUs samlede utgifter til å stige fra 100 til 150 mrd. euro om året. Det er prisen hvis EU skal ha råd til å oppta fattige medlemsland og satse på nye områder som f.eks. forskning og utdannelse.

Jose Manuel Barroso har i flere tyske aviser oppfordret Tyskland og de øvrige budsjettrestriktive landene til å ta den stramme kursen opp til ny vurdering. Barroso krever at EUs budsjett heves til 1,14 prosent av Unionens samlede BNP, mens både Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Sverige og Østerrike stiller krav om et tak på 1 prosent av BNP.

— Europa kan ikke føre en ambisiøs politikk hvis det ikke er tilstrekkelig med penger. Vi begår en stor feiltagelse hvis vi tror at pengene til de nye medlemslandene er tapt, uttalte Barroso.

Men den tyske regjeringen har avvist Barroso.

— Det er ingen grunn til endringer i den tyske holdningen, sa en talsmann fra den tyske regjering i en kommentar.