Harde krangler ser nemlig ut til å gi harde blodårer. Ny forskning peker mot at dårlige diskusjonsvaner har sammenheng med forkalkinger på innsiden av årene ut fra hjertet. Dette er igjen en viktig faktor for risikoen for hjerte— og karsykdommer, skriver nettstedet forskning.no

— Uenighet er uunngåelig i parforhold, men måten vi snakker på under kontroversene gir oss muligheten til å gjøre noe sunt, sier Professor Tim Smith ved University of Utah i en pressemelding.

Sammen med kollegaene sine har han undersøkt 150 friske par som i seks minutter diskuterte et emne de var uenige om.

Jo mer fiendtlig konen var i diskusjonene, jo mer forkalket så årene rundt hjertet hennes til å være. Ekstra ille ble det om hun kranglet med en uvennlig mann.

Mennene i undersøkelsen så ikke ut til å ta skade av fiendtlige feider. I stedet så blodårene ut til å bli forkalket av krangler hvor enten mennene selv eller konen ble kontrollerende og dominerende, mener forskerne.

— Hvis du er bekymret for mannens helse bør du be paret om å finne måter å snakke om ting de er uenige om uten at noen av partene prøver å kontrollere den andre. Er du urolig for damens helse bør du oppfordre parene til å finne måter å diskutere uten å bli fiendtlige, konkluderer Smith.