• Et skrekkscenario, kaller ekspert muligheten for at Kirgisistan blir delt.
  • Tidligere sovjetrepublikk med grense til Kina, Kasakhstan, Usbekistan og Tadsjikistan.
  • Om lag 5,3 millioner innbyggere. 65 prosent er kirgisere, 13,8 prosent usbekere, 12,5 prosent russere og 1 prosent ukrainere. Ellers finnes det også grupper av tyskere, tatarer, kasakher og tadsjiker.
  • Den offisielle religionen er islam. 55 prosent er muslimer, mens resten er russisk-ortodokse kristne eller ikke-religiøse.
  • De viktigste næringsveiene har tradisjonelt vært jakt og nomadisk gjeterdrift. Jordbruk spiller også en stor rolle.
  • Utbredt fattigdom etter at økonomien kollapset på 1990-tallet.(Kilde: Store Norske Leksikon og Reuters)