Ledningen blir svært dyrt, men den er verd pengene, mener kineserne.

Omleggingen er kostnadsberegnet til rundt 135 millioner kroner, men det blir en pølse i slaktetida i forhold til omkostningene ved hele prosjektet. Den 4.000 kilometer lange ledningen vil nemlig ha kostet 42 milliarder kroner når den er ferdig — etter planen i 2004.

De baktriske kamelene i Xinjiang regnes som enda mer sjeldne og utryddingstruede enn den mer berømte pandaen. Ifølge zoologer finnes det i dag trolig bare rundt 800 slike kameler igjen i Kina og nabolandet Mongolia.

(NTB)