JES RANDRUP NIELSEN

Mange kinesere har fått nok av regjeringens ettbarnspolitikk. De siste ukene har det vært flere sammenstøt mellom demonstranter og politi. Dette er også et resultat av velstandsutviklingen i Kina.

Banket opp politiet

Sist helg tørnet demonstranter og politi sammen i byen Rongxian i Guangxi-provinsen. Hundrevis av sinte kinesere samlet seg foran det lokale familieplanleggingskontoret etter at lokale myndigheter hadde skrevet ut bøter for brudd på ettbarnspolitikken. Bøtene lå på opp mot 10.000 renminbi (vel 7000 kroner). Dette er tre-fire ganger mer enn det som er vanlig ellers i Kina. Bøtene er derfor ulovlige, hevdet demonstrantene som tvang seg inn og raserte kontorlokalene. Etterpå gikk de til angrep på politiet. Ifølge Hongkong-avisen South China Morning Post ble flere politifolk rundjult.

Dette er andre gangen på bare to uker at ettbarnspolitikken utløser voldsomme demonstrasjoner i Guangxi-provinsen. For to uker siden deltok flere tusen i en tilsvarende demonstrasjon i byen Bobai. 28 personer ble arrestert for hærverk og vold mot politiet.

Forskjell på by og land

Ettbarnspolitikken i Kina ble innført i 1980. Tvungen abort og tvungen sterilisering av menn og kvinner ble tatt i bruk som virkemiddel. Bare minoritetsgrupper fikk rett til å ha mer enn ett barn pr. familie. Kinesere på landsbygden kan få to barn hvis den førstefødte er handikappet eller er en jente. Noen steder tillater lokale myndigheter enda flere barn hvis man betaler en mindre bot. I byene derimot er det kun tillatt med ett barn. Offentlig ansatte som bryter loven risikerer å miste jobben. Barna får ikke gå på skole. De kan heller benytte seg av offentlige helsetilbud. Men rike kinesere gir blaffen i loven. De betaler bøtene og «kjøper» seg dermed flere barn.

Ekspertene advarer

Den siste tiden har flere eksperter advart myndighetene. Ettbarnspolitikken kan få katastrofale følger for kinesisk økonomi. Alderssammensetningen blir skeiv og det blir for få yrkesaktive til å finansiere en fremtidig eldrebølge. Ekspertene advarer også mot skeiv kjønnssammensetning.

Kinesiske familier favoriserer tradisjonelt gutter. Selv om det er ulovlig å sjekke fosterets kjønn, blir det i dagens Kina fødd 118 gutter for hver hundrede jente. Enkelte steder i Sør-Kina blir det født opp mot 130 gutter for hver hundrede jente. Dette vil ifølge kinesiske myndigheter føre til landet får et overskudd av gifteklare menn på 30 millioner i 2020.

Ingen endring

Tross voksende misnøye holder myndighetene fast ved ettbarnspolitikken. Hvis ikke vil befolkningsveksten i Kina eksplodere. I målsettingen til regjeringen skal folketallet ligge under 1,36 milliarder i 2010 og 1,45 milliarder i 2020.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

STR