GÖRAN LEIJONHUFVUDHongkongPå landsbygden, der de fleste bor, er det fortsatt gutter som verdsettes høyest. Hver familie får bare ha et eller to barn. Da velger de ofte bort jentene gjennom fosterdiagnostikk om de har råd. Eller så dreper de sine nyfødte jentebarn.Det går nå 117 nyfødte gutter på 100 nyfødte jenter, ifølge det offisielle resultatet av folketellingen i november i fjor. Tallene ble presentert i går. For ti år siden var det 111 gutter på 100 jenter. Gjennomsnittet i verden er 105 gutter på 100 jenter. 1,5 milliarder ...? Verdens folkerikeste land hadde 1,26 milliarder innbyggere da folketellingen skjedde, oppgir det nasjonale statistikkbyrået. Tallet er lavere enn hva utenforstående observatører ventet. Det viser at den strenge familieplanleggingen gir resultat, sier de kinesiske lederne.En del utenlandske eksperter har spekulert i om Kinas befolkning i virkeligheten kan være 1,5 milliarder. Tillveksten er ikke lenger like rask. På 1980-tallet var den nesten 1,5 prosent pr. år. På 1990-tallet gikk den ned til 1,07 prosent. Familieplanlegging Men ennå er det store tall det handler om. Hver måned øker befolkningen med et helt Stor-Stockholm. Siden 1990 er det blitt 133 millioner flere kinesere, mer enn det dobbelte av den franske folkemengden.Det er slike sifre som begrunner den tøffe familieplanleggingen. Hver femte menneske er kineser, men de har bare tilgang på syv prosent av jordens dyrkbare flate. Forsøkene på å kontrollere folkeøkningen har fått mye kritikk i utlandet fordi den har ført til mange overgrep.— At takten i økningen minsker, viser at familieplanleggingen fungerer og at vi har gått inn i en periode med lave fødselstall, sa Zhu Zhixin, sjef for det nasjonale statistikkbyrået, på en pressekonferanse i Beijing i går.