Mens den tsjekkiske ambassadøren garanterte for menneskerettigheter og USA tonet flagg mot manglende menneskerettigheter i Kina, sendte Norge en ambassadesekretær med munnkurv.

Blant styremedlemmene i Raftostiftelsen skapte Norges passive tilstedeværelse ved prisutdelingen stor irritasjon.

— Vi er her i dag for å støtte opp om menneskerettighetene. Det er veldig leit at Norge ikke er representert her på høyere nivå, sier Trond Mohn.

I sin tale i forbindelse med utdelingen valgte Randall Schriver fra det amerikanske utenriksdepartementet å ta opp problemet: - Jeg fikk spørsmålet: Er det et problem for forholdet mellom Kina-USA å komme til et arrangement som dette? Men vi gjør ikke dette for å irritere eller lage komplikasjoner i vårt forhold til Kina. Vi gjør det fordi det er riktig å gjøre. Og jeg er beæret av å representere den amerikanske regjering her i kveld.

Shriver fikk følge av Tsjekkias ambassadør til USA, Martin Palouý: - Jeg kan garantere at det Tsjekkiske regjeringen støtter kampen for menneskerettighetene.

Styreleder Arne Liljedahl Lynngård i Raftostiftelsen savnet en mer profilert tilstedeværelse fra norske myndigheter.

— Menneskerettigheter kan vi ikke kompromisse på og Kina må tåle kritikk når menneskerettighetene brytes på det groveste i Xinjiang. Jeg synes personlig at det er skuffende at norske myndigheter ikke sender sin ambassadør for å være til stede her i dag. Jeg tror norske myndigheter ikke vil utfordre Kina og derfor ønsker å holde en lav profil.