Det en time lange møtet mellom Kinas leder og USAs tidligere president ble karakterisert som en "vennlig samtale". Begge mennene er i Hongkong for å delta på en internasjonal økonomikonferanse.

Amerikanske talsmenn understreket at Clinton er i Hongkong som privatperson. Han opptrer ikke som sendebud for nåværende president George Bush.

Jiang Zemin og Bill Clinton har møtt hverandre flere ganger tidligere. Da Clinton var president, beskrev han Kina som en "strategisk partner".

Forholdet mellom Kina og USA er blitt mer anstrengt etter at Bush overtok makten i Washington. Dette skyldes blant annet en kollisjon mellom et amerikansk spionfly og et kinesisk jagerfly, og USAs godkjenning av et omstridt våpensalg til Taiwan. Nå beskrives Kina fra amerikansk hold som en "strategisk konkurrent".

NTB