Under hele det fire dager lange besøket i USA har Hu møtt kraftige protester fra Falungong-bevegelsen og menneskerettighetsaktivister. Mer enn 200 demonstranter, hovedsakelig fra Falungong, slo på trommer og blåste i kuhorn utenfor auditoriet hvor Hu talte fredag.

– Falun Dafa er bra, ropte noen av demonstrantene. Andre demonstranter krevde løslatelse av New York-times journalisten Zhao Yan som ble arrestert i september 2004.

Et strengt sikkerhetsopplegg hindret demonstrantene i å komme inn i auditoriet. De sto utenfor og ropte og holdt opp bannere og plakater.

Rundt 600 studenter og professorer hørte presidenten snakke om Kinas økonomiske utvikling. Han benektet kritikken om den voksende sosial uroen og mangel på politiske demokratiske reformer.

– Jeg tror ikke på modernisering uten demokrati, sa Hu.