ERLING VESTER JACOBSEN

Han betegnes dessuten som en forståelsesfull og lyttende sjef, som streber etter raske og effektive løsninger på problemene.

Tre delegater på Folkekongressen stemte mot Wen, men 2906 stemte for Wen som ny statsminister.

Store oppgaver venter

Wens første store oppgave er en regjeringsreform, som vil bringe regjeringens funksjon nærmere på linje med regjeringene i demokratiske land med parlamentarisme. Den andre store oppgaven som Wen allerede har tatt fatt på i tiden som visestatsminister, er en opprydning i det kinesiske bankvesenet.

Wen Jiabaos karriere tegner et bilde av en åpen og begavet sjef med et liberalt sinnelag. Folk fra Vesten bedømmer ofte kinesiske ledere etter hva de gjorde under studentdemonstrasjonene på Den himmelske freds plass i 1989 da soldater ble satt inn mot demonstrantene.

Den himmelske freds plass

Wen Jiabao var nærmeste medarbeider for Zhao Ziyang, generalsekretæren for kommunistpartiet, som ble sparket av Deng Xiaoping for at han støttet studentene. 19. mai 1989 kl. fire om morgenen besøkte Zhao Ziyang demonstrantene på Den himmelske freds plass. Bildene av den gråtende Zhao Ziyang som snakker med studentene, huskes av millioner. Hvis man ser nøye på bildene av episoden, oppdager man en dypt bekymret Wen Jiabao ved siden av Zhao Ziyang. Zhao var da en ferdig mann i kinesisk politikk, og han er stadig i husarrest. Wen hadde ingen plikt til å gå med Zhao ut til studentene. Han valgte det selv.

Wen Jiabao er imidlertid også lojal overfor systemet, som han arbeider for å endre. Derfor fikk han lov å fortsette som daglig leder av kommunistpartiets generalsekretariat, etter at Zhao Ziyang i 1989 ble erstattet av Jiang Zemin.

De fattiges mann

I de siste månedene er Wen Jiabao i kinesiske medier blitt vist som en mann med nær tilknytning til den delen av befolkningen som ikke har fått andel i de siste årenes voldsomme økonomiske oppsving i Kina.

Kinesisk nyttår for en måned siden feiret han med å spise jiaozi, en tradisjonell nordkinesisk nyttårsmiddag, med gruvearbeidere i en kullgruve i Shanxi-provinsen 700 meter under bakken, og ved flere anledninger har han besøkt landsbyer hvor bønder tilsynelatende har hatt uhindret adgang til å forelegge sine problemer for Wen.

<b>NY STATSMINISTER:</b> Wen Jiabao sies å være den mest liberale statsdminister i Folkerepublikkens historie.<br/>FOTO: GUANG NIU, REUTERS/SCANPIX