– Vår økonomiske vekst skjer på overdrevent høy bekostning av ressurser og miljø, sa Hu da han mandag åpnet det kinesiske kommunistpartiets 17. partikongress.

– Det er fortsatt ubalanse i utviklingen mellom by og landsbygd, mellom regionene og mellom økonomien og samfunnet, fortsatte han.

Den enorme økonomiske veksten har også skapt store skiller i inntekt, boligstandard, utdanning og arbeidslivet, påpekte den kinesiske presidenten i sin to og en halv time lange tale til representantene.

Han understreket likevel viktigheten av fortsatt vekst og sa at målet er en firedobling av landets økonomi innen 2020.

Korrupsjon

Hu tok også et oppgjør med korrupsjonen i det kinesiske kommunistpartiets rekker, og advarte mot at denne truer partiets eksistens.

– Et lite antall partikadre er ikke ærlige og redelige. Ekstravaganse, sløsing, korrupsjon og annen uønsket oppførsel er fortsatt alvorlige problemer, sa Hu som har gjort kampen mot korrupsjon til en av sine merkesaker.

– Resolutte straffereaksjoner og effektiv kamp mot korrupsjon er avgjørende for oppslutningen om partiet og for partiets eksistens, og dette er derfor en avgjørende politisk oppgave for partiet, fortsatte han.

– Våre partimedlemmer må være fullt klare over at kampen mot korrupsjon vil bli langvarig, komplisert og anstrengende, sa Hu.

Taiwan

Over 2200 utsendinger var samlet da det kinesiske kommunistpartiet åpnet sin ukelange kongress i Folkets store hall på Den himmelske freds plass i Beijing mandag morgen.

Der fikk de også høre presidenten ta til orde for fredssamtaler med Taiwan. Hu advarte Taiwan mot formelt å erklære uavhengighet, men truet ikke med bruk av militærmakt slik forgjengerne har gjort opp gjennom årene.

– Vi ønsker å komme med et oppriktig ønske: På bakgrunn av prinsippet om ett Kina, la oss diskutere en formell slutt på fiendskapen og komme frem til en fredsavtale, sa Hu.

Kina har også tidligere tilbudt seg å gjenoppta fredssamtalene som ble frosset da Taiwans daværende president Lee Teng-hui i 1999 insisterte på at øyen skulle behandles som en separat stat.

Kinesiske myndigheter har gjort krav på Taiwan som en del av Kina siden splittelsen i 1949, da Mao Zedongs kommunister vant borgerkrigen og Chiang Kai-sheks nasjonalister flyktet til øyen.

Jane Campbell/U.S. Navy