Den kinesiske regjeringen la onsdag fram en 44 sider lang rapport om sin energipolitikk, der de understreker at landet vil forsøke å begrense sin avhengighet av importert olje og gass.

— Kinas fremste prioritet er å utvikle fornybar energi, heter det i rapporten, som ikke inneholder noen tallfestede løfter om reduksjon i utslippene av skadelige klimagasser.

Den kinesiske regjeringen lover å fremme bruk av vannkraft, atomkraft, solenergi og vindkraft, samt øke bruken av gass fra søppelplasser og kullgruver.

Mens 4 prosent av landets energibehov i 1980 kom fra fornybare energikilder, var andelen i fjor økt til 7,2 prosent. Energiforbruket har i samme periode skutt i været, og behovet dekkes i økende grad av forurensende kullkraft og importert olje og gass.

Kinas store etterspørsel har bidratt til rekordhøye oljepriser, og har samtidig fått Beijing til å knytte tettere bånd til pariastater som Sudan og Iran.

Kinesiske myndigheter sier at de tar klimatrusselen på alvor, men understreker at de likevel må satse videre på kullkraft.

— Kina vil øke utnyttelsen av kullressursene, heter det i energirapporten. Dette skal både gjøres ved å øke utvinningen av kull, og ved å erstatte gamle og små kullkraftverk med større og mer effektive.

For å sukre pillen noe, lover kinesiske myndigheter å trappe opp arbeidet med å rense utslippene fra landets kullkraftverk.

— Kina vil gjøre mer for å sikre renere bruk av energikilder, særlig kull, og gjøre dette til en prioritert oppgave i miljøsammenheng, heter det i energirapporten.