ERLING VESTER JAKOBSEN Beijing Forgjengeren Jiang Zemin sa derfor nei takk til en tilsvarende invitasjon fra Japan om å delta i et G-8 møte i 2000.

Siden Kinas utenriksdepartement ga meddelelsen om Hus deltakelse i G-8 møtet, har man samtidig gjort slått ettertrykkelig fast at det ikke er snakk om en endring i kinesisk utenrikspolitikk — eller i Kinas offisielle holdning til G-8.

— Kina er et utviklingsland, og G-8 består av utviklede land, sier viseutenriksminister Liu Guchang. - Hu Jintaos utenrikspolitikk er identisk med Jiang Zemins, og det ble gjort helt tydelig ved lederskiftet i vår, sier Liu.

Hu vil imidlertid under alle omstendigheter holde bilaterale møter med USAs president George W. Bush og den franske vert Jacques Chirac.

På dagsordenen står bl.a. den nordkoreanske atomkrise - og sars.

Møter Shanghai-gruppen

Kinas internasjonale omdømme ble belastet av at det offisielle Kina inntil for godt en måned siden løy om sars-epidemien spesielt i Beijing. Men president Hu Jintao har rene hender i den saken, siden han har hovedansvaret for at løgnen ble stanset og at det dels kom ble åpenhet om sars i Kina, dels ble iverksatt en helhjertet bekjempelse av den dødbringende sykdommen.

Hu og hans følge har for øvrig oppholdt seg i delvis isolasjon opp til utenlandsreisen, så ingen skal frykte at den kinesiske delegasjon kan smitte vertene med sars.

Før besøket i Frankrike drar Hu i dag til Moskva for å delta i det ordinære toppmøtet i Shanghai-gruppen. Der skal de seks deltakerlandene forene sin innsats mot muslimsk fundamentalisme i Sentral-Asia. På møtet i Moskva vil det bli besluttet å opprette et permanent hovedkvarter for organisasjonen i Beijing.

Shanghai-gruppen, som foruten Kina består av Russland, Kasakhstan, Usbekistan, Turkmenistan og Kirgisistan, ble opprinnelig skapt etter Sovjetunionens sammenbrudd som et uformelt forum der medlemslandene kunne drøfte grensespørsmål. Siden har Shanghai-gruppen utviklet seg til en organisasjon der de sentralasiatiske landene aktivt bekjemper muslimsk fundamentalisme, en oppgave landene ikke ønsker å overlate til USA alene.

Kutter pompøsiteten

Hu Jintaos utenlandsreise, som blir hans første som Kinas president, omfatter også et besøk ved festlighetene i anledning St. Petersburgs 300 årsjubileum, og på veien hjem fra Europa vil han besøke Kasakhstan og Mongolia.

Kina har i årtier hatt et anspent forhold til Mongolia, som løsrev seg fra Kina i 1911 og ble en del av Sovjetblokken i 1923. Det er kun få år siden Kina anerkjente Mongolias uavhengighet, og det skapte tilsynelatende en kortvarig krise da Dalai Lama nylig besøkte det tibetansk-buddistisk dominerte Mongolia. Kineserne stengte grensen til Mongolia i et par dager - med henvisning til tekniske problemer.

Hu har avskaffet de sedvanlige pompøse kinesiske avskjeds- og ankomstseremoniene ved presidentens utenlandsreiser. Han fremstår som en mer tilbakeholden mann enn sin forgjenger Jiang Zemin. I Kina er det imidlertid store forventninger til reisen, hvor Hu Jintao for første gang får mulighet for å manifestere seg i rollen som internasjonal statsmann.