Folketallet i Kina økte i fjor med 7,68 millioner til 1,307 milliarder. Folketallet vil fortsette å øke de neste 30 årene, men vil gradvis flate ut og nå en topp på 1,5 milliarder i løpet av 2030-åra. Deretter vil folketallet bli redusert, konkluderer en omfattende rapport som er godkjent av den kinesiske regjeringen.

Rapporten mener den skjeve fordelingen mellom kjønnene trolig vil vedvare, iallfall de nærmeste 20 årene, skriver Kinas Dagblad.

Det fødes 119 gutter for hver 100 jente i Kina. På verdensbasis er fordelingen rundt 105 gutter på 100 jenter.

Den skjeve kjønnsfordelingen blir forklart med Kinas strenge ettbarnspolitikk, innført i 1979 for å begrense befolkningsøkningen. Det har ført til at jentefoster blir abortert langt oftere enn guttefoster, særlig på landsbygda.

Rapporten kritiserer denne praksisen, som ofte innebærer uforsvarlige aborter. Men den foreslår ingen endringer i ettbarnspolitikken.