Myndighetene begrunner jakten på ulovlige internettkafeer med et behov for å beskytte landets 367 millioner barn og unge for uheldig påvirkning fra utlandet.

Kinesiske myndigheter frykter trolig vel så mye regimekritikk, og har lenge kjempet iherdig for å begrense og kontrollere kinesernes tilgang til internett.