Den omfattende rapporten er et svar på det amerikanske utenriksdepartementets rapport fra onsdag denne uken, hvor Kinas brudd på menneskerettighetene ble påpekt.

«Som tidligere år har det amerikanske utenriksdepartementet pekt på menneskerettighetssituasjonen i mer enn 190 land og regioner (inkludert Kina), men holdt stilt om bruddene på menneskerettighetene i USA», heter det i dokumentet.

– Bevisste , alvorlige brudd

Rapporten gis ut av informasjonskontoret til State Council, den kinesiske regjeringen. Det er det syvende året den blir publisert.

Gjennom mer enn 14.500 skrifttegn tar den for seg personlig sikkerhet, politiets og domstolenes brudd på menneskerettighetene, politisk frihet, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, rasediskriminering, barns og kvinners rettigheter og amerikanske rettighetsbrudd i andre land.

«Livet og sikkerheten til amerikanere har i lang tid ikke vært under effektiv beskyttelse, og det amerikanske samfunnet er preget av utbredt voldelig kriminalitet», står det i rapporten.

Videre pekes det på rettighetsbrudd i forbindelse med avlytting og manglende innsats for å rette opp store forskjeller mellom fattige og rike.

Ifølge det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua, som siterer rapporten, har den amerikanske regjeringen i mange bevisst ignorert og skjult alvorlige brudd på menneskerettighetene på grunn av frykt for kritikk.

– Et spill for de rike

Likevel, heter det, har landet hvert år publisert grunnløse anklager mot praksis i andre land, en handling som i det fulle og hele avslører landets dobbeltmoral.

«USA har alltid skrytt av seg selv som «modellen for demokrati» og presset sitt demokrati på resten av verden. I virkeligheten er amerikansk «demokrati» alltid fungerende for de velstående og «et spill for de rike».

I rapporten ber den kinesiske regjeringen også sin amerikanske motpart om å vurdere sin egne problemer i forhold til menneskerettighetene og sette i verk konkrete tiltak for å bedre situasjonen.

I den amerikanske rapporten fikk Kina blant annet kritikk for manglende demokrati, tortur av fanger, avlytting av kommunikasjon og korrupsjon.