– Å opprettholde en viss vekst i økonomien er essensielt for å utvide sysselsettingen både i by og land, for å øke folkets inntekter og sikre sosial stabilitet, sa statsminister Wen Jiabao.

– Å bedre folks liv er alltid begynnelse og slutt i vårt økonomiske arbeid.

Økning

Blant de største økningene på budsjettet er sosialbudsjettet, som øker med 17,6 prosent til 293 milliarder yuan, tilsvarende 303 milliarder kroner, og en økning i helsebudsjettet på hele 38,2 prosent til 118 milliarder yuan – 122 milliarder kroner.

Økningen bringer det kinesiske helsebudsjettet nesten opp i samme pengesum som det norske, som i år er på ca. 131 milliarder kroner. Men mens det norske budsjettet dekker en befolkning på under fem millioner, skal Kinas budsjett dekke behovene til 1300 millioner.

For fattige mennesker i byene og på landsbygden er situasjonen fortsatt nærmest håpløs om man blir alvorlig syk.

– Helseforsikringen betaler bare 30 prosent av en sykehusinnleggelse, sier bomullsdyrkeren Zhou Weidong til nyhetsbyrået AFP.

– Alle ønsker forbedringer av dette velkommen. Men for folk som ikke har penger, er det som det har vært: Du går ikke til doktoren.

Taus om pakke

Statsminister Wen holdt i talen fast ved at målet for 2009 er en økning i brutto nasjonalprodukt (BNP) på åtte prosent. Samtidig gjøres statsbudsjettet opp med et rekordstort underskudd på nesten tre prosent av BNP, mot 0,4 prosent i 2008.

– Så lenge vi vedtar riktig politikk og passende tiltak, og gjennomfører dette effektivt, kan vi nå dette målet, sa Wen på et tidspunkt da verdensøkonomien er i krise og de fleste industriland melder om direkte nedgang i BNP.

Men Wen nevnte ingen økning av krisepakken som Kinas regjering lanserte i november, med en total verdi på 4000 milliarder yuan, eller 4145 milliarder kroner.

Eksperter tror Kinas regjering likevel vil komme med mer penger om nødvendig.

– De ser åpenbart på den globale økonomien som blir verre for hver dag som går. Så de kan ha bestemt seg for å holde ekstrapengene i lommen så lenge, sier Stephen Green, sjef for Kina-forskningen ved Standard Chartered Bank i Shanghai til nyhetsbyrået Reu-ters.

– De har mer ammunisjon hvis de trenger det, tilføyer han.

Sosial uro

Wen sa helt åpent at myndighetene vil gjøre sitt ytterste for å hindre og slå ned sosial uro. Offisielle beregninger sier at 20 millioner har mistet arbeidet, men enkelte har antydet at antallet er så høyt som 50 millioner.

– Vi skal forbedre varslingssystemet for sosial stabilitet. Vi skal hindre massehendelser aktivt og behandle alle typer av disse hendelsene riktig, sa Wen.

«Massehendelser» er myndighetenes kodeord for streiker og protester. Tidligere i talen nevnte han at politiets spesialenheter for å stoppe uro blir kraftig forsterket.

Taiwan

Wen snakket også meget positivt om utviklingen av forholdet til Taiwan.

– Forbindelsene er kommet på den fredelige utviklingens spor. Vi er beredt til å holde samtaler om politiske og militære spørsmål, skape betingelser for å gjøre slutt på den fiendtlige tilstanden og inngå en fredsavtale mellom de to sidene av Taiwan-stredet, sa Wen.

Taiwan har vært betraktet som fiendtlig helt siden 1949, da nasjonalistene i Kuomintang tapte borgerkrigen med kommunistene og flyktet til Taiwan, som de siden styrte under USAs beskyttelse.

TALTE TIL FOLKET: Statsminister Wen Jiabao på talerstolen i Folkets store sal.
CHINA DAILY