–Russland og Kina understreker ABM-avtalens grunnleggende betydning som hjørnestein for den strategiske stabiliteten og basis for å redusere offensive våpen, og tar til orde for å opprettholde avtalen i sin nåværende form, heter det i en felleserklæring fra Kinas president Jiang Zemin og Russlands president Vladimir Putin.De to møttes til samtaler i Kreml mandag og undertegnet også en ny vennskapsavtale for første gang på 30 år, Nytt våpenkappløp Russland er beredt til å redusere antall atomvåpenstridshoder til 1.500 innen år 2008, fastslår Putin i et intervju med den italienske avisen Corriere della Sera mandag.Men han gjentar samtidig en advarsel om at Russland vil reagere med å ruste opp dersom USA gjør alvor av rakettskjoldplanene.–Hvis START-avtalene ikke lenger betraktes som gyldige, vil vi være i stand til å installere flere atomstridshoder på våre raketter. Det er grunn til å tro at også andre land vil gjøre det samme, sier han.–Faren for et nytt våpenkappløp vil da bli reell, og det vil ikke være vår skyld. –Ikke behov USA har ikke behov for et rakettskjold, sier Putin i et intervjuet.–Ingen truer USA. De landene som anses som farlige, ville trenge 20, 30 eller 40 år for å bygge opp troverdige, offensive systemer.Ifølge USA er det potensielle trusler fra land som Irak, Iran, Nord-Korea og Libya som gjør det nødvendig å anskaffe rakettskjoldet.Putin tilføyer at de aktuelle landene stort sett har gamle, sovjetiske våpensystemer med begrenset utviklet teknologi. Skal de modernisere systemene sine, trenger de nye materialer, nytt drivstoff og nye tester.Dette er bare mulig med ny finansiering og nye politiske systemer, noe Putin kaller "umulig så langt". Undergraver avtaleverk USA kunngjorde for få dager siden at supermakten planlegger å bryte ABM-avtalen i løpet av noen måneder. USA mener ABM-avtalen er en overlevning fra den kalde krigen og begynner å bygge det første rakettforsvarsanlegget i Alaska i april neste år. Søndag morgen gjennomførte USA en vellykket prøvenedskyting av en rakett over Stillehavet.Russland og Kina mener en tilsidesettelse og brudd på ABM-avtalen undergraver hele serien av nedrustningsavtaler som er blitt inngått de siste 30 år. Et effektivt instrument for å opprettholde internasjonal fred og stabilitet blir da eliminert, uten noen alternativ avtale.Russland er blitt lokket til samtaler med amerikanerne om et rakettskjold, men søndagens rakettprøve over Stillehavet skal ha utløst sterk misnøye i Kreml. Stoppe kappløp ABM-avtalen, en forkortelse for anti-ballistiske missiler, eller raketter, ble inngått mellom USA og den daværende Sovjetunionen i 1972. Avtalen ga hver av de daværende to supermaktene lov til å bygge ett rakettforsvarsanlegg hver, men forbød all ytterligere utvikling av slike forsvarsvåpen. Slik ville man hindre enda en runde i våpenkappløpet.Uten et slikt forbud ville begge supermakter satse ytterligere beløp på å utvikle våpen som kunne trenge gjennom rakettforsvarssystemene, innså man da.