Den nye politikken er et forsøk på å gjøre Kina til et mer åpent samfunn.

Det er imidlertid ikke klart om den nye åpenheten også vil gjelde tidligere katastrofer, som den store sultkatastrofen i slutten av 1950-tallet og på begynnelsen av 1960-tallet.

Det anslås at om lag 20 millioner liv gikk tapt i sultkatastrofen som mange mener skyldtes Mao Zedongs reformprogram «Det store spranget», som gikk ut på å få bønder til å produsere stål i stedet for mat.