Myndighetene fritar dem fra å betale skolepenger i et forsøk på å komme det økende skillet mellom fattige bønder og velstående byfolk til livs, melder de statlige mediene i landet.

Elevene på landsbygda slipper skolepenger gjennom hele grunnskolen, noe som vil koste myndighetene rundt 12 milliarder kroner i året, skriver China Daily.

— Dette er del av en større innsats for å lette det økonomiske presset på bønder og å utvikle landsbygda, skriver avisen.

Kinesere i byene tjener over tre ganger så mye som dem på landsbygda, viser tall fra myndighetene.

I inneværende år fritok myndighetene 50 millioner skolebarn i de vestlige provinsene fra å betale skolepenger.

Samtidig med at elevene slipper skolepenger, sliter myndighetene med å betale lønninger til millioner av kinesiske lærere.

Ifølge kinesiske medier skylder myndighetene lærerne over 8 milliarder kroner i lønninger, noe som har bidratt til alvorlig lærermangel på landsbygda i Kina.