Su Wei, lederen for den kinesiske delegasjonen på klimamøtet i København, sier at de gjennomsnittlige målene som USA, EU og Japan har satt, ligger langt under de målene FNs klimapanel mener er nødvendig.

Panelet mener klimagassutslippene må reduseres med mellom 25 og 40 prosent fra 1990-nivå fram til 2020.

Su Wei mener USAs forslag om å redusere utslipp av klimagasser med 3 prosent ikke engang er verdt å vurdere. Han slår også fast at EUs forslag om å kutte 20 prosent i utslippene ikke er nok, og at Japans betingelser for å redusere utslippene med 25 prosent, er umulige å oppfylle.