— USA har bygget mange militære baser over hele verden, der det er stasjonert hundretusener av soldater som krenker menneskerettighetene, het det i en rapport fra den kinesiske regjeringen.

— I dag har USA utvidet sine såkalte sikkerhetsinteresser til nesten hver eneste krok av verden, hevder kineserne i rapporten. (NTB)