I en tale i Bangkok kritiserte USAs president George Bush kinesiske myndigheters holdning til menneskerettigheter, og de skarpe uttalelsene kommer mest sannsynlig til å føre til sinne i Beijing, skriver Reuters.

Men Bush har tidligere sagt at han ikke kommer til å bruke OL til å preke menneskerettigheter til kinesiske myndigheter, men heller vil diskutere saken med president Hu Jintao privat.

– USA mener folket i Kina fortjener grunnleggende frihet som er en naturlig rettighet for alle mennesker. Amerika er sterk motstander av Kinas pågripelse av politiske dissidenter, menneskerettsforkjempere og religiøse ledere, sa den amerikanske presidenten i Bangkok.

– Vi ber om åpenhet og rettferdighet ikke for å påtvinge noen vår overbevisning, men for å la det kinesiske folk gi uttrykk for sin.

Bush fremholdt at han er optimistisk med tanke på Kinas fremtid og sier politisk forandring er uunngåelig.

– Forandring i Kina vil komme på sine egne vilkår og i forhold til historie og tradisjoner. Men forandring vil uansett komme, sa han.