I tillegg til å kjøpe 150 Airbus A-320-fly undertegner Kina en opsjon om å kjøre 20 av de nye Airbus A-350-flyene.

Avtalen ble inngått under et besøk som president Jacques Chirac gjør i Kina i disse dager.

Salget er ledd i Airbus’ anstrengelser for å skaffe seg en andel i det enorme kinesiske markedet som hittil har vært dominert av den amerikanske konkurrenten Boeing.