Det amerikanske utenriksdepartement oppgir visse bedringer i forbindelse med OL som grunn til at Kina er strøket fra rapporten om menneskerettighetene i ulike land i 2007. Rapporten ble lagt frem tirsdag.

Kina slipper imidlertid ikke unna kritikk. Landet viste fortsatt en dårlig holdning til menneskerettighetene i året som gikk og har ikke kommet langt nok med sine demokratiske reformer, fastslo granskerne i Washington.

Systematiske overgrep

De mest systematiske overgrepene skjer fortsatt i land uten demokratisk kontroll av makthaverne, fastslår rapportens forfattere. Russland må tåle hard kritikk.

Makten i Russland er forsatt konsentrert på noen få hender i Kreml, påpeker utenriksdepartementet i Washington. Russiske sikkerhetsstyrker anklages for drap og andre grove forbrytelser.

Iran blir fordømt for å ha trappet opp forfølgelsen av annerledes tenkende. Prestestyret går hensynsløst frem mot kritiske journalister og fagforeningsfolk, heter det i rapporten.

Politisk fange

USAs nære allierte Egypt får kritikk for å hindre opposisjonell politisk virksomhet. Den tidligere presidentkandidaten Ayman Nour holdes som politisk fange, fastslås det videre.

Menneskerettsituasjonen i Pakistan ble dårligere gjennom mesteparten av 2007. Medier ble forsøkt kneblet og det skjedde massearrestasjoner av opposisjonelle, skriver granskerne.

Libanon og Syria må også tåle kritiske anmerkninger. Bruddene på menneskerettighetene i den voldsherjede Darfur-regionen i Sudan stemples som forferdelige.