Handlingsplanen som ble lagt fram mandag, inneholder riktig nok få nye konkrete målsettinger. Men den skisserer skrittene kineserne vil ta for å effektivisere energibruken med 20 prosent i forhold til 2005-nivå innen 2010.

– Kina er et utviklingsland. Selv om vi ikke har forpliktet oss til visse bestemte kutt i utslippene, betyr ikke det at vi vil forsøke å lure oss unna vår del av ansvaret, sier Ma Kai som leder Kinas nasjonale utviklings— og reformkommisjon.

Klimaendringene får merkbare følger for stadig flere kinesere. I Sichuan-provinsen sørvest i Kina er fire millioner mennesker rammet av knapphet på drikkevann etter at det enkelte steder ikke har falt regn på 40 dager.

Tørken har gjort det umulig å så på store området dyrkbar jord. Kina ble i fjor rammet av flere former for ekstremvær, med tropestormer, oversvømmelser og tørke, fenomener som ifølge lokale meteorologer kan skyldes endringer i det globale klimaet.