Beijing: «Vi vil ...». «Vi vil også ...». «Og så vil vi ...».

Slik startet mange av setningene fra Kinas statsminister Wen Jiabao da han fredag presenterte dette årets økonomiske politikk. Det ble ikke spart på løftene i den to timer lange talen.

Wen Jiabao har mange planer for økonomisk utvikling og for omfordeling av godene. Men han avslørte ikke mye om hvilke metoder regjeringen vil bruke, eller når alle løftene skal være gjennomført.

Han holdt talen ved åpningen av årsmøtet for Kinas såkalte parlament, Folkets nasjonalkongress. Og de knappe 3000 delegatene klappet trofast med jevne mellomrom gjennom hele talen.

Partitoppen bestemmer

Kongressens deltakere er ikke folkevalgte som i vesten, men utpekt, og de regnes som nikkedukker som godkjenner den politikken som partitoppen stikker ut.

Likevel er åpningen i Folkets store hall ved Den himmelske freds plass i Beijing interessant, ikke bare på grunn av den storslagne pomp og prakt og militærmusikk, men fordi statsministeren gir sin årlige «tale til nasjonen».

I det kinesiske systemet er statsminister Wen Jiabao ansvarlig for landets økonomi, så talen hans er fylt med milliarder og millioner og prosenter. Politiske meldinger er det ingen av. De kommer i oktober, når president Hu Jintao holder sin «tale til nasjonen» på kommunistpartiets årlige kongress.

En ting var tydelig i Wen Jiabaos tale i år: Regjeringens frykt for truende sosial uro blant den fattige kinesiske landbefolkningen, som teller ca. 750 millioner mennesker.

Sosial skjevhet

Wen Jiabao satte selv fingeren på problemet: Kinas økonomiske vekst på 8,7 prosent i fjor er enda en gang ulikt fordelt. Blant byboerne steg inntekten ti prosent til 14.000 kroner, hvilket er mer enn tre ganger så mye som inntekten på 4500 kroner for landbefolkningen. En forskjell som hele tiden øker.

Wen Jiabao nevnte den viktigste oppgaven i 2010:

— Dette er et avgjørende år for å løse den globale økonomiske krisen, fastholde stabil økonomisk vekst og sette fart på endring av mønsteret for økonomisk utvikling. Han vil «vende den økende forskjellen mellom inntektene».

Han satte målet for Kinas økonomiske vekst i år til åtte prosent, og en stor del av pengene skal brukes til å hjelpe landbefolkningen og andre lavtlønte. Han lovet en vekst på sosiale utgifter på 8,8 prosent, liksom det skal brukes 12,8 prosent mer penger på landområdene. Til sammenligning stiger militærbudsjettet med 7,5 prosent.

Stavnsbinding letter

Kina har nesten 200 millioner migrantarbeidere, folk som kommer fra landområdene og søker arbeid i storbyer og andre industrialiserte områder. Men på grunn av det kinesiske innfødtsystemet kan de ikke få samme rettigheter som byborgerne.

Regjeringen har beholdt systemet i frykt for at landområdene vil bli avfolket hvis innvandring til storbyene frigis.

Men Wen lovet å begynne å reformere systemet «i små og mellomstore byer». Det vil skje «skritt for skritt» og «gradvis sikre dem samme rettigheter som byboerne, når det gjelder lønn, barns skolegang, helsevesen, boliger og sosiale rettigheter».

Korrupsjonen spøker

Statsministeren la flere ganger vekt på uttrykket «sosial harmoni», som for kommunistpartiet er viktig for å styre misfornøyde kinesere. Årlig er det nesten 60.000 demonstrasjoner, ofte i landsbyer der folk er misnøyde med mektige partiledere og politifolk som samler seg formuer i ellers fattige områder.

Derfor gjorde Wen Jiabao også en del ut av å nevne at «regjeringens arbeid skuffer stadig offentlighetens forventninger». Det var anledningen til å snakke om korrupsjon og maktmisbruk blant partifolk og embetsmenn.

De skal stoppes gjennom «grundigere reformer av det administrative systemet». Og partiledere på alle nivåer skal innberette hva de har av penger og eiendom, samt sin ektefelles og barns forhold.

Men det er ikke noe som tyder på at opplysningene blir offentlige og da er den folkelige kontrollen med partiets kadrer like langt.

Vi må ta klar avstand fra forsøk på å splitte nasjonen

Kinas statsminister Wen Jiabao

Etnisk advarsel

Blant de knappe 3000 delegatene er det en kraftig overvekt av menn i mørke dresser, deretter offiserer i uniformer fra Folkets frigjøringshær. Men noen få stikker seg ut som blomster i en ørken: Medlemmer av Kinas etniske mindretall i fargerike folkedrakter.

De fikk også et løfte med fra Wen Jiabao om at regjeringen vil «støtte utviklingen av etniske grupper» og «beskytte etniske mindretalls kulturelle arv».

Men løftet ble straks fulgt av ord om «fedrelandets enhet»:

— I tillegg vil vi dyrke den nasjonale bevissthet og følelsen av felles samfunnsfølelse. Vi må ta klar avstand fra forsøk på å splitte nasjonen. Det var en advarsel til tibetanere og uighurer, som opplevde blodige oppstander som ble nedkjempet av politi og militæret i 2008 og 2009.

Og bare tre avsnitt lenger nede i talen kom Wen Jiabao til Folkets frigjøringshær, som skal «utvikle sin evne til å reagere på forskjellige sikkerhetstrusler». Enda en advarsel til tibetanere og uighurer.

Talen sluttet ikke med et løfte, men med et fromt håp: - La oss konstant vinne nye seirer med reformer, åpning utad og modernisering av sosialismen.

Og stormende applaus fra dresser, uniformer og folkedrakter.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN