Kinas og Russlands blokkering av Burma-kravet i Sikkerhetsrådet fredag var lørdag et hett diskusjonstema på den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEANs toppmøte i Filippinene. Utenriksminister Li Zhaoxing forsvarte bruken av vetoretten.

– Kinas holdning er helt i tråd med ånden i FN-charteret. Den tjener verdensfreden og den regionale sikkerheten, og er i folkenes interesse, sa Li, som oppfordret kritikere av vetobruken til å lese FNs charter nøye.

Kinas FN-ambassadør Wang Guangya framholdt at siden Burma ikke er noen trussel mot verdensfreden, har Sikkerhetsrådet ikke noe grunnlag for å gripe inn. Burma-spørsmålet har også tidligere skapt vansker for samarbeidet i ASEAN.

Nå truer det med å overskygge storstilte planer om å utvikle dette samarbeidet til en politisk og økonomisk union etter mønster av EU. Hvis Burma vil fortsette som medlem av et slikt utvidet samarbeid, må landet også innordne seg etter den nye unionens lover og regler.

BEAWIHARTA