Det var lederen for Kommisjonen for nasjonal utvikling og reform, Ma Ka, som opplyste om de nye oljelagrene. Kommisjonen har erstattet det som tidligere het Statens planleggingskommisjon.

Det første strategiske oljelageret bygges i Zhenhai i Zhejiang-provinsen på Kinas østkyst. Fra før er det et viktig oljeraffineri samme sted. Ytterligere tre strategiske oljelagre blir bygd i 2007-2008, opplyste Ma.

Kina er det eneste store oljeforbrukende landet som ikke har hatt egne store oljelagre. Myndighetene håper Kina om ti år vil ha lagre tilsvarende et halvt års forbruk. Kina er verdens nest største oljeforbruker, bare etter USA.

– Ulveflokk

Tirsdagen var ellers preget av gruppemøter og diskusjoner i mindre fora om forslagene statsminister Wen Jiabao la fram søndag.

Men for å heve bøndenes levestandard, et hovedbudskap i statsminister Wens tale, skal det mer til enn løfter om penger, viser erfaring.

Tidligere forsøk på det samme er blitt nesten resultatløse, både på grunn av styringen ovenfra og ned og på grunn av lokalt maktmisbruk, fastslår en landbruksekspert ved Folkeuniversitetet i Beijing.

– Lokale tjenestemenn er som en ulveflokk som sirkler om byttet. Du kan ikke forvente at de vil opptre til bøndenes fordel, sier Zhang Ming

– Myndighetene i Beijing er i ferd med å bli en massiv bistandsdonor, sier Stephen King, seniorøkonom ved Standard Chartered Bank i Kina. – De vil få akkurat samme problem som Verdensbanken møter i forsøket på å hjelpe land i den tredje verden.

Stagnasjon om Tibet

Tibets guvernør, Xiangba Pingcuo, som samtidig er nestleder i Tibets kommunistparti, sa i en usedvanlig åpenhjertig uttalelse mandag at det ikke har vært noen framgang i samtalene som har vært ført med representanter for Dalai Lama.

Det har vært ført offisielle samtaler i fem omganger, ifølge Xiangba, som tilføyde at samtalene ikke kunne kalles forhandlinger. Kinesiske myndigheter har tidligere knapt villet innrømme at det har vært samtaler med representanter for Dalai Lama.

Xiangba sa det ville bli nye samtalerunder, men ga ingen detaljer om disse.