Kinesiske myndigheter retter sterk kritikk mot den britiske kringkastingen BBC og sier at BBC-dokumentaren om kinesisk våpenstøtte til Sudan er lagd i ond hensikt.

Samme dag går kinesiske myndigheter ut med kritikk mot vestlige påstander om at opposisjonelle er blitt arrestert i forbindelse med OL. Ingen opposisjonelle er blitt arrestert på grunn av sikkerhetstiltak før OL, sier Kina.

De kinesiske utspillene er ledd i en ny, klar tendens i senere tid der Kina forsøker å gå offensivt ut mot vestlige nyhetsmedier for påstått feilrapportering. Man så det tydelig under OL-fakkelstafetten og kritikken av Kinas Tibet-politikk, der kinesiske myndigheter mobiliserte egen befolkning og andre på basis av påståtte feil i vestlige medier.

En offensiv holdning til nyheter og medier for selv å sette dagsordenen var hovedpunkter i en tale Kinas partileder og president Hu Jintao holdt i Beijing for få uker siden.

Darfur-utsending

Den kinesiske reaksjonen mot BBC ble framført tirsdag av Kinas spesialutsending til Darfur, Liu Guijin, i den regjeringskontrollerte, engelskspråklige avisen China Daily og senere gjentatt av en talsmann for Kinas utenriksdepartement.

BBCs dokumentarfilm hevder at Kina har brutt FNs våpenblokade av Sudan. Den viser kinesiske militære lastebiler av typen Dong Feng som var i bruk i det vestlige Darfur, med merking som indikerte at bilene var eksportert til Sudan i 2005, etter at FNs våpenembargo trådte i kraft. BBC mente merkingen på en lastebil viste at den var en av 212 fabrikknye lastebiler eksportert til Sudan.

BBC-dokumentaren siterte også ikke navngitte kilder som sier at Kina har trengt sudanske jagerflygere til å fly jagerfly Kina har solgt til det krigsherjede afrikanske landet.

– Aldri brutt

– Programmet er sterkt ensidig, sa Kinas Darfur-utsending Liu Guijin.

– Kina har aldri brutt FNs våpenembargo. Kinas våpensalg var meget små i omfang og ble aldri gjort til ikke-suverene enheter. Vi har strenge sluttbrukersertifikater.

Han hevder også at Kina ikke er noen stor våpeneksportør til Sudan, noe Vesten ifølge ham alltid glemmer. Det svenske fredsforskningsinstituttet Sipris våpenrapport fra mars i år viser at Kina bare sto for 8 prosent av våpeneksporten til Sudan fra 2003 og 2007, sier Liu.

Avisen China Daily siterer dessuten Ma Zhengang, president i Kinas institutt for internasjonale studier, som siterer en anonym afrikansk minister. Ministeren hevder det er vestlig våpeneksport som gjør at Darfur-konflikten trekker ut.

Kina har tidligere sagt at man ba Sudan ikke bruke kinesisk militært materiell i Darfur. Folkerettseksperten Clare da Silva kaller overfor BBC dette et meningsløst tiltak ettersom Sudan har sagt klart at det bruker sine våpen i sitt eget land der myndighetene selv ønsker det.

Ikke på grunn av OL

I et annet oppslag i samme avis sier en representant for OL-komiteen i Beijing at ingen dissident er blitt arrestert på grunn av OL.

– Dette er grunnløst, sier den ikke navngitte talsmannen.

– Anklagene er usanne og grunnløse, og Kina lover å respektere menneskerettighetene og noen grunnleggende friheter, inkludert ytringsfriheten. Rettighetene og frihetene som det kinesiske folk nyter i samsvar med loven, er beskyttet fullt ut. Fordomsfrie mennesker anerkjenner det, sa talsmannen.

Det blir ikke opplyst hvilke konkrete påstander den anonyme OL-talsmannen mener er feilaktige.