Ringnotfartøyet «Pathway» ble i oktober 1994 tatt for å ha drevet ulovlig makrellfiske 500 meter inne i norsk økonomisk sone ved Statfjordfeltet. Fiskebåten ble bordet av mannskap fra kystvaktfartøyet «Heimdal». Den skotske kapteinen nektet å la inspektørene kontrollere fangsten, og satte kursen over mot skotsk sone med de to inspektørene som ufrivillige passasjerer. Der, etter rundt en time som «gisler», fikk de forlate det skotske fartøyet.

Kystvakten anmeldte forholdet via statsadvokaten i Rogaland. Bergen politikammer fikk ansvaret for etterforskningen. Kapteinen på «Pathway» ble innkalt til avhør, men benyttet seg av sin rett til ikke å møte.

— Etter endt etterforskning sendte vi via diplomatiske kanaler saken over til britiske myndigheter. Så vidt jeg husker, skjedde det ikke noe mer med den fra britisk side, og saken ble etter hvert foreldet og henlagt, sier tidligere kriminalsjef Svein-Erik Krogvold hos Bergens-politiet.

Påtalemyndigheten i Norge kunne først ha aksjonert mot skipperen og andre i mannskapet dersom «Pathway» inntok norsk havn.

«Pathway» fikk likevel en form for straff. Fiskeridirektøren inndrog fartøyets fiskelisens. Det begrenset båtens muligheter for å drive videre fiske.

Jussprofessor Carl August Fleischer sa den gang til Bergens Tidende at det ofte er umulig å forfølge slike saker så lenge de involverte oppholder seg i sitt hjemland.