Ifølge presidentens presseavdeling vil møtet begynne klokken 13 norsk tid. Men det er ikke umiddelbart klart hvor mange fra opposisjonen som ville delta.

Tidligere i dag kalte ministre fra regjeringen drapene på medlemmer av Kikuyu-stammen i Rift Valley for folkemord, organisert av opposisjonen.

– Det er klart at disse velorganiserte handlingene er planlagt. Det er snakk om folkemord og etnisk rensing som er finansiert og planlagt av ledere fra Orange Democratic Movement i forkant av valgene, het det i en felles uttalelse, lest opp av minister Kivutha Kibwana.