Ny Alliance og lederen, Naser Khader, strever fire dager før valget tirsdag.

Partiledelsen er ikke helt samkjørt i alle saker og skaper derfor en viss usikkerhet. Det utnytter samtlige andre partier, ved å hamre løs på de uerfarne politikerne. Velgerne svarer med å sende dem nedover på meningsmålingene. Mens de bare for få dager siden lå an til mellom seks og syv prosent, nærmer de seg nå fire prosent og beskjedne seks til syv mandater.

Sperregrensen i Folketingsvalget er på to prosent, og det ytterliggående venstrepartiet Enhedslisten er på noen målinger under grensen. Dette er viktig, for hvis sosialdemokratenes leder, Helle Thorning-Schmidt, skal ha noen sjanse til å overta er hun trolig avhengig av at Enhedslistens stemmer også teller — altså at de kommer over sperregrensen.

I går kunne den røde leiren konstatere at de er større enn de etablerte borgerlige partiene på en meningsmåling - i avisen Politiken. Av Folketingets 175 medlemmer, ville de røde få 85, de borgerlige 82, men også denne hadde Ny Alliance på vippen med åtte mandater.

Også på alle andre målinger i går lå Ny Alliance på vippen, med mellom syv og ni mandater. Målingene viser en oppslutning på mellom 4,1 og 5,1 prosent.

Statsministerpartiet, Venstre, ser ut til å holde en stø kurs mot en oppslutning på mellom 25 og 26 prosent. Det er i tilfelle en nedgang på mellom tre og fire prosent i forhold til valget i 2005. De konservative regjeringskollegene får mellom ni og ti prosent på målingene, mens de høyreradikale i Dansk Folkeparti ligger på mellom 10 og 12 prosent. Dansk Folkeparti har de siste seks årene utgjort det parlamentariske grunnlaget for Anders Fogh Rasmussens regjering.

På venstresiden vil SVs søsterparti - Sosialistisk Folkeparti, gjøre et brakvalg og trolig mer enn fordoble antall mandater. Det vil si at de får 12-13 prosent av stemmene og vel 20 mandater. Sosialdemokratene gjør trolig et valg midt på treet og er jevnstore med Venstre. Mens Det Radikale Venstre blir nesten halvert, og får rundt ti mandater.

I sum betyr dette at alle partier, bortsett fra SF og Ny Alliance, mister oppslutning i forhold til 2005. Og det skal ikke store bevegelsen til på tampen av valgkampen, før den sosialistiske siden kan true det borgerlige flertallet.