New York: Ted Sorensen, en av president John F. Kennedys nærmeste rådgivere og taleskrivere, er død 82 år gammel.

Sorensen fikk et slag i 2001, og han fikk et nytt i forrige uke.

Hans nære forbindelser med Kennedy og hans liberale holdninger skal ha vært avgjørende for at daværende president Jimmy Carter ikke klarte å få gjennomslag for å gjøre Sorensen til sjef for etterretningstjenesten CIA i sin presidenttid mellom 1976 og 1980.

Sorensen var en av Kennedys viktigste rådgivere under Cuba-krisen i 1962. Han forfattet også talene til Kennedy, en av USAs mest velartikulerte presidenter gjennom tidene. Kennedy kalte ham sin «intellektuelle blodbank».

RÅDGIVER OG TALESKRIVER for president John F. Kennedy. Ted Sorensen.
Nati Harnik