JAN TYSTAD

Familien krever at britenes statsminister enda en gang må svare for hvilken rolle han hadde i strategien med å navngi Kelly som BBCs kilde til kritiske reportasjer om regjeringens begrunnelse for å gå til krig mot Irak.

Trolig blir Blair nødt til å forklare seg på nytt for kommisjonen, skriver The Independent. Statsministeren nektet først kategorisk at han hadde godkjent at Kellys navn skulle offentliggjøres, men ble under det første avhøret presset til å erkjenne at han hadde en sentral rolle i prosessen som førte til at Kellys navn ble offentliggjort.

Ny offentlighetslov?

Dette er en av mange opplysninger som har kommet frem siden Lord Hutton startet sin høring for tre uker siden. I denne tiden har britiske aviser vært fylt med detaljerte referater av hva tjenestemenn, politikere, familiemedlemmer og venner av dr. Kelly har fortalt. Deres uttalelser, e-postmeldinger mellom de forskjellige departmentsfolk og politikere er blitt offentlig tilgjengelig. Tidligere har britiske regjeringsmedlemmer og departementssjefer i alle år kunnet stemplet sine dokumenter med «hemmelig i 30 år». Lord Hutton har åpnet slusene for offentlig innsyn. Kanskje vil det føre til krav om en offentlighetslov.

Politikere, etterretningssjefer og departementsfolk har vært utrolig flinke til å bortforklare eller glemme hva som skjedde.

Siste dag i første omgang av høringen var torsdag. Nå skal Lord Hutton vurdere uttalelsene og kalle inn nye og gamle, vitner fra 15. september til kryssforhør.

«Blairs livbøye»

Fra flere hold blir statsminister Blair oppfordret til å utvide høringen til å gjelde hele begrunnelsen for å gå til krig mot Irak. De som har krevd dette er blant andre tidligere konservative statsminister John Major og tidligere forsvarsminister Michael Heseltine, som av flere ble spådd som ny leder av Det konservative parti. Heseltine skrev en artikkel i The Guardian 1.september der han krevde en bredere gransking av regjeringens motiver. Hutton-høringen er begrenset til årsakene som førte til dr. Kellys død.

Heseltine skrev: «Dr. Kellys død er en personlig tragedie, men det er ikke en hendelse som kommer til å bli historisk avgjørende. Lord Hutton vil komme med sin konklusjon, noen få kilevinker vil bli utdelt, og regjeringen vil takke lorden for innsatsen. Alastair Campbell vil heve en million pund (ca. 12 millioner kroner) fra et forlag for sin bok om hvordan han førte Fleet Street (avisgaten) i den lengste runddans i historien....»

Heseltine kaller dr. Kellys død en livbøye for Blair. Det ga ham en foranledning til å få søkelyset bort fra Irak, som nå herjes av indre uroligheter og drap på allierte soldater, FN-arbeidere og lokale motstandere. Dette er kommet i bakgrunnen i det britiske nyhetsbildet, som har vært dominert av Hurtton-høringen.

Ingen utfordrere

Heseltine mener at høringen også er en livbøye fordi den vil hindre gransking av bakgrunnen for Irak-krigen. Det som trolig vil skje, er at rapporten blir forelagt Underhuset, hvor regjeringsflertallet legger den til side «til etterretning». Forsøk på å etablere flere høringer vil bli avvist fordi Labour-representantene vil stemme mot.

Heseltine har utvilsomt rett når det gjelder Blairs situasjon. Bare en rapport fra Lord Hutton som gir Blair hele skylden for dr. Kellys død, kan føre til hans avgang. En slik rapport er helt usannsynlig. Det er like usannsynlig at Labour-flertallet i Underhuset vil stemme mot sin sjef hvis rapporten kommer opp til avstemning. De har ikke noe alternativ. Finansminister Gordon Brown, som lengter etter å bli statsminister, har ikke den samme velgerappell som Tony Blair. De konservative har heller ikke noe alternativ med Ian Duncan Smith som leder. Han har ingen sjanse til å true Tony Blair ved neste valg. Blair har tid på seg til å komme over Irak-motstanden. Han kan vente med valget helt til sommeren 2006.

Høringen har imidlertid hatt sine positive virkninger. Den førte til at Tony Blairs nærmeste medarbeider Alastair Campbell trakk seg fra stillingen som regjeringens viktigste pressetalsmann. Mange britiske journalister gledet seg fordi Campbell var en ekspert på å dirigere pressen. Han ga fordeler til dem som skrev pent om regjeringen og han ignorerte eller boikottet frittalende journalister.

Nå skal hele systemet legges om. En embetsmann blir sjef for informasjonene om regjeringens politikk — det vil si den nøkerne informasjonen, mens Labours tidligere informasjonssjef David Hill overtar som politisk talsmann.

En annen virkning kan bli at forsvarsminister Geoff Hoon blir fjernet når rapporten foreligger. Han klarte ikke å overbevise mange om at departementet var uskyldig når det gjaldt dr. Kellys død. I følge BBC er det trolig at Hoon er blant de vitnene som blir innkalt på nytt den 15 september for å utdype sine forklaringer. Trolig ved siden av Tony Blair.