Jan Tystad

Det var departementets egne vakter som oppdaget en sekk med dokumenter og så at de handlet om den avdøde våpeneksperten David Kelly. De fant sekken tre dager etter hans død og tilkalte politiet, som tok vare på innholdet.

I går forsøkte departementet å bagatellisere funnet, men det bekreftet at en sekk med dokumenter om dr. Kelly var «ved en feiltagelse» lagt til brenning, mens den skulle vært arkivert i stedet.

Medieplan

Detaljer om dokumentene er ikke blitt offentliggjort, men de handler om en «medieplan» ble det opplyst i pressen. Dokumentene vil utvilsomt bli student av Lord Hutton som skal granske hva som førte til dr. Kellys selvmord.

Da dommeren presenterte sin høring fredag, sa han klart fra at alt som ikke dreier seg om landets sikkerhet skal bli offentliggjort. Han slo fast at «alle dokumenter og diskusjoner skal avsløres og publikum skal få vite hvert eneste ord som sies av vitner og få se alle dokumenter».

Sekken inneholdt en medieplan, og behandlingen av media er et av stridsspørsmålene som Lord Hutton må avklare. Forsvarsminister Geoff Hoon har sagt at han aldri ga tillatelse til at dr. Kellys navn skulle offentliggjøres. Statsminister Tony Blair sa det samme under sin reise i Asia «det var ikke jeg som ga tillatelse til offentliggjøring».

At Kellys navn ble trukket fram og at han sannsynligvis ble satt under sterkt press for å stille til avhør i utenrikskomiteen, bidro til at David Kelly ble rasende og stresset, slik hans kone har fortalt etterpå.

Gjettelek

Påstanden mot forsvarsminister Hoon går ut på at han ga sine pressemedarbeidere lov til å lekke navnet, hvis pressen klarte å gjette det. Journalister fra The Guardian, The Times og Financial Times fikk beskjed om å gjette. The Times gjettet på 20 navn før de kom fram til David Kelly, alle tre avisene fant også fram til navnet og offentliggjorde det.

Kanskje er det denne «gjetteleken», som var den mediaplanen ansatte planla å brenne opp. Og man må jo lure på om de har klart å brenne opp andre bevis, som dommer Hutton gjerne skulle ha sett.