Den seks år gamle katten er sannsynligvis smittet gjennom dyrefôr som inneholdt hjernemasse eller ryggmarg fra storfe.

Dette er det første tilfellet av såkalt FSE (feline spongiform encephalopathy) i Sveits. Storbritannia, som også er verst rammet av kugalskap, har hatt rundt 90 tilfeller. Også Norge har hatt ett tilfelle.

Sveitsiske veterinærer mener kattenes kugalskap ikke representerer noen fare for mennesker.