Fattige land rammes langt hardere enn rike av endringene i det globale klimaet. Utviklingslandene må bære 75 til 80 prosent av kostnadene, mener Verdensbankens eksperter.

Selv om gjennomsnittstemperaturen bare stiger med to grader Celsius i forhold til snittet under industrialiseringen på 1800— og 1900-tallet, vil virkningene for jordbruket bli enorme. Tallet på mennesker som rammes av sult, kan øke med 100 til 400 millioner.

— Mellom 75 og 80 prosent av skadene klimaendringene medfører, vil ramme utviklingslandene. Det skjer selv om disse landene bare står for om lag en tredel av utslippene av drivhusgasser, sier Verdensbankens sjeføkonom Justin Lin.

— Det haster med å ta tak i klimaendingene, behovet er enormt. Vi håper og forventer å få se en internasjonal avtale i København, sa Lin søndag med henvisning til toppmøtet som skal holdes i den danske hovedstaden i desember.

Verdensbanken har regnet ut at den globale produksjonen av varer vil synke med 1 prosent som følge av klimaendringene. I de rike landene blir endringene minimale, mens Afrika og det sørlige Asia vil få et produksjonsfall på 4 til 5 prosent.