197 parlamentarikere stemte for å sende loven til nasjonalforsamlingens grunnlovskomité, mens 146 stemte imot. En parlamentariker avsto fra å stemme. Det er ventet at grunnlovskomiteen kommer til å drøfte lovforslaget i rundt to måneder og foreslå endringer.

Debatten i nasjonalforsamlingen varte i tolv timer. Spanias sosialistiske statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero støttet loven, mens den konservative opposisjonens leder Mariano Rajoy mente loven var i strid med grunnloven.

I fjor stemte et stort flertall i Katalonias folkevalgte forsamling for lovforslaget, som ikke nevner selvstendighet, men definerer Katalonia som en nasjon i Spania.

Katalonia, som grenser til Frankrike og Middelhavet, er en av Spanias rikeste. Lovforslaget gir regionen større grad av selvstyre enn den så langt har hatt, blant annet i skattepolitikken.