• Det er grådig ubehagelig å ha så mye politi rundt seg, som roper strengt til oss på et språk vi ikke forstår, sier Rasmus Rasmussen (27) fra Bergen.

I dag blefire nordmenn utvist fra Vest-Sahara, som er okkupert av Marokko.

Nestleder i Arbeiderpartieti Bergen, Rasmus Laupsa Rasmussen (27) er en av de fire.

Tok passene

Hanforteller at de satt på en kafe, i Vest-Saharas hovedstad El Aaiún, dapolitiet kom like før klokken 13 mandag.

— Det kom 15 sivilkledte politimenn som sa «komher, kom her» på arabisk. De tok passene våre og tok oss med til busstasjonensom lå like ved, sier Rasmussen.

Sammen medLone Lunemann Jørgensen (25), Natalie Milde (21) og Dan Marius Svendsen (27),ble han sittende på busstasjonen rundt en halvtime.

— Da pekte de på en bil vi skullesette oss inn i, sier Rasmussen.

- Grådig ubehagelig

Bilen kjørtede fire til grenseovergangen, hvor de ble sittende i uvisshet i rundt en time.

— Det er grådig ubehagelig å ha såmye politi rundt seg, som roper strengt til oss på et språk vi ikke forstår,sier Rasmussen.

Hanforteller at de fire, som har tilknytning til AUF og Fagforbundet, skulle møtelokale menneskerettighetsorganisasjoner og aktivister.

— Vi ville blant annet dokumenterehva sivilbefolkningen i Vest-Sahara mener om oljeletingen i området, sierRasmussen.

Kort tidetter at han snakket med Bergens Tidende første gang, fikk delegasjonen tilbakepassene sine og er på vei i en taxi til Agadir i Marokko.

- Ikke velkomne

— Vi må betale en taxisjåfør for åkjøre oss, og vi vet ikke om han er sivilpoliti, sier Rasmussen.

De kommertil å være i Marokko til den planlagte hjemreisen på lørdag. De fire har ogsåfått en muntlig forklaring fra myndighetene på hvorfor de er utvist.

— De sa at vi var velkommen somturister, men fordi vi hadde planer om å oppsøke separatister, var vi ikkevelkommen. Det er horribelt at befolkningen i Vest-Sahara ikke engang får pratemed utlendinger, sier Rasmussen.

Tredje gang på tre uker

Erik Hagen iStøttekomiteen for Vest-Sahara sier at dette er den tredje norske gruppen påtre uker som blir utvist fra Vest-Sahara eller Sør-Marokko.

— Det er det territoriet i verdensom scorer lavest på politiske friheter, på nivå med Nord-Korea. Det er politimennoveralt, sier Hagen.

Han regnermed at gruppen fra Bergen kontinuerlig vil ha politi med seg, helt til dereiser ut av landet.

— Det er forferdelig ubehagelig åoppleve det de opplever nå, men det kan selvsagt ikke sammenlignes med detubehaget folket i Vest-Sahara opplever, sier Hagen.

Konflikten i Vest-Sahara har vært fastlåst siden 1975.

Pr. i dag har ikke FN mandat til å overvåke eller rapportere om menneskerettighetsbrudd i landet.