Amerikanske Myriad Genetics Inc. kartlegger hvert protein i menneskekroppen, "proteomet", i løpet av tre år. Prosjektet er en naturlig oppfølger til kartleggingen av det menneskelige gensett, genomet, hvor første fase ble fullført i 2000. Myriad investerer sammen med Oracle, Redwood Shores, Hitachi, og Friedli 1,7 milliarder kroner i prosjektet, skriver Wall Street Journal. Prosjektet går under navnet Myriad Proteomics Inc. Oracle bidrar med database-programvare og Hitachi med lagringsteknologi for den store mengden data.

Målet er å kartlegge de mer enn 300.000 estimerte proteinene i menneskekroppen, og hvordan de reagerer med hverandre. Estimatet på antall proteiner er høyst usikkert. Proteinene blir produsert ifølge kodene som er lagret i DNA, hvor hvert gen teoretisk sett er i stand til å produsere en rekke proteiner. Første fase av kartleggingen av det menneskelige genom kom frem til at det består av omlag 30.000 gener.

Proteiner utfører biologiske oppgaver som varierer fra kontroll av vevsstrukturen til organisk materiale, via sykdomsbekjempelse, til signaloverføring i kroppen. Proteiner er kjeder bygget av 20 forskjellige aminosyrer. Det er svært vanskelig å finne ut av deres tredimensjonale struktur og funksjoner.

En bedre forståelse av proteiner er nøkkelen til en forståelse av den menneskelige biologi og nye medisiner.(Origo)