Onsdag ble det kjent at den danske riksadvokaten ikke vil reise tiltale mot Jyllands-Posten for profetkarikaturene. De danske muslimene som politianmeldte tegningene er skuffet og ønsker å gå bringe saken for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Vi regner med at det blir neste skritt fordi vi vil signalisere overfor Danmark og resten av verden at den juridiske veien er den riktige. Krenkelse av folk skal blitt tatt alvorlig, og vi har hele tiden fått vite at statsministeren at vi bare kan gå til en domstol, sier Odense-politikeren Asmaa Abdol-Hamid til Jyllands-Posten.

Det danske utenriksdepartementet gjør sitt beste for at riksadvokatens avgjørelse ikke skal føre til nye uroligheter. Spenningen er stor forut for fredagsbønnene i den muslimske verden. Alle utenlandske ambassadører ble onsdag hasteinnkalt til utenriksdepartementet. Rundt 40 ambassadører møtte opp.

URO: Danske myndigheter frykter ny uro rundt karikaturstriden etter at riksadvokaten bestemte seg for å ikke reise tiltale mot Jyllands-Posten. Dette bildet er tatt under en demonstrasjon utenfor den danske ambassaden i London 3. februar. FOTO: SCANPIX