Terrorangrepet den 11. september var svært godt planlagt og koordinert. De 19 kaprerne levde forholdsvis ubemerket i det amerikanske samfunnet mens de forberedte aksjonen og foretok seg helt frem til den skjebnesvangre dagen ingenting som direkte røpet deres intensjoner.

Mohamed Atta som førte det første flyet inn i World Trade Center, spaserte kaldt og rolig rett forbi overvåkingskameraet på flyplassen i Boston uten å vekke oppsikt og ble avbildet idet han gikk om bord i American Airlines Flight 11.

Glemte bagasjen

Senere viste det seg at Attas bagasje av en eller annen grunn ble igjen på flyplassen. I bagasjen fant FBI-etterforskerne en elektronisk ferdsregnemaskin av håndformat, en bok og en video med rettledninger om hvordan man flyr en Boeing 757 og 767, — og en kopi av Koranen.

Det ble også funnet flere dokumenter, blant dem et testamente som Atta skrev i 1996 med instruksjoner om hvordan han ville at hans kropp skulle begraves og hvordan eiendelene skulle deles etter hans død. Andre kaprere etterlot også merkelig åpenbare spor i leiebiler og leiligheter som gjorde at etterforskerne kunne identifisere dem raskt etter terrorangrepet.

Bevisst avledning

Det er lite sannsynlig at kaprerne etter lang tids nøye planlegging plutselig ble slepphendte i den siste tiden før de gikk til aksjon, konkluderer den amerikanske organisasjonen Stratfor, som daglig publiserer etterretningsanalyser på internett.

Stratfor har siden terrorangrepet fant sted hevdet at bin Ladens nettverk al Qaida før den 11. september utplasserte en rekke «sovende» selvmordsgrupper i USA og mener at kaprerne bevisst etterlot seg spor for å avlede oppmerksomhet fra andre grupper og få FBI-etterforskerne til å tro at de var i ferd med å rulle opp nettverket.

Plantet navn

FBI fant navn som syntes å ha forbindelse med kaprerne og innkalte 580 personer til avhør. Al Qaida plantet navnene for å fôre etterforskerne med informasjon som forvirret og satte dem på blindspor. Store ressurser ble bundet opp i jakten på medlemmer av nettverket som ikke lenger var noen trussel og som ikke har kunnskap om fremtidige terroraksjoner.

Bin Ladens nettverk er organisert slik at én gruppe bare vet det som er nødvendig for å gjennomføre den aksjonen som denne gruppen har fått i oppdrag. Den kjenner ikke til andre grupper og har også minimal og høyst hemmelig kontakt med kommandosentra utenfor USA.

Nytt angrep

Al Qaida kommer til å slå til igjen. Spørsmålet er bare når, hvor og hvordan et nytt angrep vil bli utført, hevder Stratfor.

Etterretningsanalytikerne anslår at de 19 som deltok i det første angrepet bare er halvparten eller mindre av de styrkene som bin Ladens organisasjon har plassert i USA. Det finnes minst én «sovende» gruppe til som er klar til en ny aksjon.

Til nå har a -Qaida oppnådd det organisasjonen ønsket. Den regnet med at angrepet den 11. september ville føre til et amerikansk militært svar og terroristenes mål er på lengre sikt å påføre USA minst like store tap som USA påfører dem og Afghanistan gjennom bombingen.

Jo større skaden er, desto mer prestisje gir den i den islamske verden og håpet kan være at en ny serie spektakulære aksjoner vil undergrave USAs krigsvilje.

Sjokktap

Al Qaida foretrekker å angripe med ujevne mellomrom i perioder da faren for å bli oppdaget er lav. Nå er det vanskelig å dra nytte av denne fordelen. Det amerikanske samfunnet er konstant i høyeste beredskap og terrorgruppene er trolig nervøse for å bli avslørt. Et nytt angrep kommer derfor trolig snarere før enn senere, hevder Stratfor.

Hvor og hvordan terroristene vil slå til igjen, er vanskelig å si. Men de vil trolig følge samme prinsipp som i for angrepet den 11. september, det vil si forårsake et nytt sjokktap av menneskeliv og ramme nøkkelsystemer som transport og finansmarkedene slik at den amerikanske økonomien blir alvorlig skadet.

Aktuelle mål kan være viktige broer, tunneler, havner eller anlegg som produserer kraft. Men dette blir bare spekulasjoner. Bin Ladens menn er godt trente og trenger neppe noe råd. De har hatt god til å planlegge runde to og vil trolig angripe når de selv finner tidspunktet best, legger Stratfor-analytikerne til.

Merkelig ønske

Et av de merkeligste sporene som FBI er ledet inn på etter den 11. september er en fransk-marokkansk mann ved navn Zacharias Moussaoui. Han kom til Pan-Ams flyskole i Eagan, Minnesota i midten av august i år, bladde opp 50.000 kroner i dollarsedler og sa til instruktørene at han ikke var interessert i hvordan et fly letter og lander. Han ville bare ha opplæring i selve flygingen.

Flyskolen kontaktet politiet og Moussaoui ble arrestert. Etterforskerne fant at han hadde vært i kontakt med miljøet i Hamburg der Mohamed Atta studerte og trodde at marokkaneren var den tjuende kapreren, at han skulle vært med på aksjonen som Atta ledet, men ble forhindret på grunn av arrestasjonen.

En annen mulighet er at Moussaouis bizarre ønske var en avledning, et tilsynelatende svært interessant spor som egentlig ikke førte noe sted. Han kunne ikke siktes for annet enn at han var i besittelse av et falskt pass.